Make your own free website on Tripod.com

Öncelikle size arazinin genel yapısı hakkında bahsetmek istiyorum.
Arazi etrafa ve bölgeye hakim bir dağın eteğinde düz büyük bir alanda bulunmaktadır. Arazinin düzlüğü bittiğinde uçurumlar başlamaktadır. Yüzeyde imkanlarımızla yaptığımız aramalarda miğfer, savaş baltası, demir halka gibi eşyalara rastlanıldı ve bu eşyalar ortalama 40cm. derinlikten çıkartıldı.
Arazide sütunların bulunduğu tapınak gibi bir yer ortaya çıkartıldı. Derinlemesine ve genişlemesine bir kazı yapılmadı. Sütunlar çıktığında nokta tespiti yapılamadığı için kazı bırakıldı ve bir daha da devam edilmedi.

Aşağıda arazinin bir kısmının genel görünümü bulunmaktadır.

resim no: 095


YIĞMA TEPECİK

Bizim ilgimizi çeken bu tepecik diğer resimlerde de göreceğiniz gibi çift sıra örme taşlarla daire şeklinde çevrilmiş durumda ve yine ilerki resimlerde göreceğiniz sütun çıkartılan noktadan yaklaşık 100 metre civarında uzaklıkta.
Tepenin yüksekliği yaklaşık bir metre ve etrafının çevreleyen duvarın iç çapı yaklaşık 6 metre civarında. Duvarların bir kısmı toprakla aynı seviyede, bir kısmı toprağın içinde kalmış vaziyette. Yığmanın bir kısmı kazıldı ve kazılan kısımdan sütunun başı veya alt tabanı olacak daire şeklinde çift kademeli beyaz mermer çıktı. Kazma işi devam etmediği için değerli olabilecek bir şeye rastlanılmadı. Aşağıdaki resmin kendinize göre sağ üst uç kısmında kendi cihazımız ( Pulse Star II ) geniş alanda küçük frekanslar vermekte. Fakat kazı noktasından tam anlamıyla emin değiliz.


resim no:080
 

Aşağıdaki resimde daire şeklindeki duvarların görünebilen kısımları görülmektedir.


resim no:081
 


resim no:082
 


resim no:083
 


resim no:084Aşağıdaki alandan bakır miğfer çıkartıldı. Yığma tepeye mesafesi yaklaşık 200 metre.

resim no:096Aşağıda bulunan sütun toprak altındadır ve yığma tepeye yaklaşık 100 metre mesafededir.

resim no:097

Bu sütunların bulunduğu noktada yapılan kazılarda (ortalama 1 metre derinliğinde) metal veya değerli hiçbir şeye rastlanılmadı ve nokta tespiti yapılamadığından kazıya devam edilmedi.

Yukarıdaki sütunun bulunduğu alan

resim no:098Yine aynı arazide ve sütunların bulunduğu alana yaklaşık 20 metre, yığmanın bulunduğu alana yaklaşık 80 metre mesafede açılmış bir kasa görüntüsü.

resim no:099

Yukarıda anlatılan bilgilerin haricinde arazide değişik kaya şekillerine rastlamak mümkün. Kendi cihazımız bir çok noktada küçük sinyaller vermekte fakat tam emin olamadığımız için kazıya başlamadık.

Not: Resimler 14.02.2005 tarihinde çekilmiştir.   E-Mail adresim: defineci44@hotmail.com